#23 Halfdan E – om filmmusik og at spille farven blå

Når du sidder med popcorn og cola i biffen og filmen begynder, så starter musikken også. Halfdan E. er filmkomponist og har lavet lydsiden til f.eks. Borgen, som vandt Fipa d’Or Grand Prize for “Best Original Soundtrack 2011”.

Vi taler om den indre uro, faste arbejdsrutiner, Dan Turell, Atari-computere, at være kreativ udenfor studiet, back-ups og om at bruge tid på at flytte hi-hat slag rundt.